Welkom op onze website

 

Stichting  De Voortzetting van Art&Pro richt zich  o.a. op de promotie van niet-commerciële boekuitgaven door specifieke evenementen te organiseren zoals De Kretenzers (alsof het gedrukt staat) dat momenteel overal in het land te zien is. Onze evenementen spelen zich af op het kruispunt waar de theatrale- en literaire wereld elkaar ontmoeten. Zoals we met
De Voortzetting eerder ook pionierswerk hebben verricht door het produceren van de theatrale gebeurtenis Meer dan Planken en wat Hartstocht.

In het algemeen  stimuleert, initieert en organiseert De Voortzetting van Art&Pro evenementen die het theatrale met het literaire verbinden.

Op deze website vindt u een overzicht van onze activiteiten en publicaties.

2017/2018/2019. Het is ons veertiende seizoen. Wat gaan we doen? Wat kunt u verwachten?

De komende tijd gaat de Voortzetting weer een aantal activiteiten ontplooien. We zetten onze reeks optredens met 
de Kretenzers voort en zoeken naar nieuwe plekken waar we bij elkaar zullen komen om onze voorstelling aan u kunnen laten zien.
U kent de formule: Een literaire show waarin de panelleden ter plekke fabuleren. Waarin zij literaire anekdotes, achterflappen van verzonnen boeken en vreemde feiten over schrijvers opdissen. 

In Alsof het gedrukt staat krijgen vier kandidaten opdrachten uitgereikt die zij dan en daar moeten oplossen of beantwoorden. De deelnemers oefenen voor uw ogen hun verbale lenigheid en improvisatievermogen. Men zal elkaar aftroeven in vindingrijkheid en esprit. De avond heeft een wedstrijdelement en het gaat ongetwijfeld een keer mis…
Na de pauze volgt een interview met een van de vaste schrijvers, of een gast (vaak uitgenodigd naar aanleiding van de actualiteit, bijvoorbeeld een nieuw boek).

Daarnaast zijn we de samenwerking aangegaan met de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en een onderzoek begonnen naar de ontwikkelingen in de Nederlandse Toneelschrijfkunst. Immers sinds enkele jaren zijn we in dit land op grote schaal bezig een vruchtbaar toneelschrijfklimaat in een wijds toneelschrijflandschap te creëren. Die ontwikkeling is echter al enige tijd aan de gang en kent een boeiende geschiedenis. Die toneelgeschiedenis moet verteld worden. We zijn nu begonnen met een inventarisatie. Te zijner tijd zal er niet alleen een publicatie volgen, maar ook zal er zeker iets worden georganiseerd om dit de grandeur te verlenen die het verdient. De vorm moet uiteraard nog ontwikkeld worden: we zijn hier nu een half jaar mee bezig. Op deze site zal er met regelmaat iets over dit project te lezen zijn.

In 2019 is het vijftig jaar geleden dat de 'actie Tomaat' de gemoederen bezig hield. Het was een actie die grote gevolgen had voor het latere Nederlandse toneellandschap. Hier zijn wij eveneens doende om materiaal te verzamelen en te overdenken hoe we die actie van een halve eeuw geleden in een bepaald licht kunnen zetten, want het verhaal rond en na die actie gaat over een cultureel landschap dat veranderde en in een hoog tempo onherkenbaar werd. Komt er een publicatie uit voort? Wordt het een tentoonstelling? Of organiseren we iets anders? Ook dat kunt u binnenkort op deze site lezen.

Daarnaast zijn er andere bijeenkomsten - op het kruispunt van literatuur en theater - waar we mee bezig zijn. Helmert Woudenberg zal ons wellicht de eer bewijzen om eens te komen vertellen over zijn literaire ontdekkingen van de voorbije jaren. En zo zijn er meer lezende acteurs en actrices. Ook dan zullen we u uitnodigen. 

Velen kennen de naam Vondel, de meesten van ons weten ook wie Heyermans was. Dat waren toneelschrijvers. En Hugo Claus? Dat was een schrijver die ook voor toneel schreef.   
Nederland heeft een generatie succesvolle toneelschrijvers gehad, die sinds de zeventiger jaren gezicht gaven aan dat bijzondere vak. Zij lieten zich dikwijls inspireren door de actualiteit, maar werden soms zelf een actualiteit. Bijvoorbeeld the Family van Lodewijk de Boer en Leedvermaak van Judith Herzberg waren fabelachtige gebeurtenissen en publiekssuccessen. Gerben Hellinga, Ton Vorstenbosch en Ischa Meyer waren persoonlijkheden die in het theater van zich hebben doen spreken. Maar ook iemand als Annie MG Schmidt was er altijd en zal er altijd zijn. Ook door de generaties daarna is er met succes veel toneel geschreven en opgevoerd in dit land. Uit die waaier van talent willen we een aantal mensen zover krijgen dat ze achter onze tafel plaatsnemen en komen toelichten hoe ze dat klaar hebben gespeeld. Hoe boeiend, afmattend, ingewikkeld en risicovol is het om een toneelschrijver te zijn? Ook in deze dagen manifesteert zich weer een hoopvolle, energieke, creatieve en dwingende nieuwe generatie. We zullen met verschillende aspirant prominenten spreken.

U ziet het: het is een uitdijend en zich ontwikkelend pakket van activiteiten. Voelt u zich betrokken of wilt u met ons in gesprek, doe het. Er zijn diverse manieren om uw belangstelling door te geven.

Deze site helpt u er hopelijk bij.