Welkom op onze website

 

Stichting  De Voortzetting van Art&Pro richt zich  o.a. op de promotie van niet-commerciële boekuitgaven door specifieke evenementen te organiseren zoals De Kretenzers (alsof het gedrukt staat) dat momenteel overal in het land te zien is. Onze evenementen spelen zich af op het kruispunt waar de theatrale- en literaire wereld elkaar ontmoeten. Zoals we met
De Voortzetting eerder ook pionierswerk hebben verricht door het produceren van de theatrale gebeurtenis Meer dan Planken en wat Hartstocht.

In het algemeen  stimuleert, initieert en organiseert De Voortzetting van Art&Pro evenementen die het theatrale met het literaire verbinden.

Op deze website vindt u een overzicht van onze activiteiten en publicaties.


2017/2018. Het is ons veertiende seizoen. Wat gaan we doen? Wat kunt u verwachten?

Stichting “De Voortzetting” realiseerde in het afgelopen seizoen een reeks optredens van “de Kretenzers”, een programma waarin schrijvers hun improvisatievermogen mochten aanspreken en met onbekende verhalen over boeken, schrijvers en hun levensloop een groeiende schare fans probeerden te vermaken, want die wisten letterlijk niet wat ze hoorden en konden leugen en waarheid lang niet altijd van elkaar onderscheiden en ze stonden dan ook vaak paf. Het eerste nieuwe optreden staat alweer gepland:

In het najaar van 2017 is er wederom een nieuwe aflevering van de Kretenzers gepland. Met Marijke Schermer, Krijnpeter Hesselink, Froukje vander Ploeg, Frans Strijards. De presentatie is in handen van Maaike Bergstra. Plaats van handeling: Theater Oostblok.

Daarnaast vonden er optredens plaats in boekwinkels, waarin door vraaggesprekken en het voorlezen van fragmenten óf een nieuwe uitgave van een bundel óf een ander belangwekkend feit werd opgeluisterd. Ook deze activiteit wordt het komend seizoen gecontinueerd.

Het komend seizoen gaan we daarom samenwerken met de Stichting “Uitgelezen verhalen”. Deze stichting heeft in het verleden in diverse theaters lezingen van verhalen door acteurs tot stand gebracht. We gaan onze ervaringen en krachten bundelen. Welke vorm dat gaat aannemen, dat wachten we af.

Toneelschrijven is in korte tijd een bezigheid geworden die tot de verbeelding spreekt. Dat merken we. Er wordt enorm veel activiteit ontwikkeld op dat vlak en ook erg veel goeds tot stand gebracht.

Met medewerkers van de Universiteit van Amsterdam onderzoeken we de mogelijkheid om een boek uit te geven waarin de recente historie van onze toneelschrijfgeschiedenis op een smakelijke manier wordt voorgeschoteld. Ook bij het realiseren van dit voornemen gaan we uiteenlopende samenwerkingen aan. Over deze ontwikkelingen zullen we u ook informeren.

Het boek moet in de komende jaren vorm gaan krijgen.

Op de site “In Reprise” die de Universiteit van Amsterdam heeft gerealiseerd ziet u wat er het afgelopen seizoen is gepresteerd.

Tenslotte zijn we in de afgelopen tijd ook op middelbare scholen verschenen om in een uur te vertellen hoe een schrijverspraktijk er uit ziet, wat voor eisen het stelt en wat je kunt verwachten. Op een intieme wijze in gesprek met een schrijver vormen de aanwezigen zich een beeld van de literaire wereld.   

 

U ziet het: het is een uitdijend en zich ontwikkelend pakket van activiteiten. Voelt u zich betrokken of wilt u met ons in gesprek, doe het. Er zijn diverse manieren om uw belangstelling door te geven.

Deze site helpt u er hopelijk bij.